Skip to main content

Kennis borgen met Teamify?

Schrijf het handboek van je bedrijf!
SOPs procedures werkinstructies kennis centraliseren

Stroomlijn processen, maximaliseer groei

Documenteer je beleid, procedures en werkmethodes in Teamify. Zo maximaliseer je waardecreatie, kun je de vooropgestelde groei versnellen en wordt je bedrijf schaalbaar, overdraagbaar of verkoopklaar.

Stel expertise veilig in een wiki

Laat technische expertise niet in elkaars hoofd zitten, maar centraliseer ze in een wiki. Zo bouw je een vakencyclopedie en wordt kennis overdraagbaar tussen collega’s.

Bewaak de kwaliteit met checklists

Zorg ervoor dat terugkerende activiteiten nauwkeurig worden afgewerkt. Print checklists af of delegeer ze via een digitale to do. Operationele excellentie: check!